Kreditorių teisės

Įmonės kreditoriai – tai turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

 

Kreditorių teisės bankroto byloje:
 

1. Teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą.
 

2. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę:
 

  • dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus;
  • kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą;
  • kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų;
  • kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos;
  • bet kuriuo bankroto proceso metu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas.

Administratoriui pateikiant kreditorinius reikalavimus, būtina nurodyti savo kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.) bei atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį.

 

Jeigu dėl pateisinančių priežasčių praleidote nustatytą terminą finansiniam reikalavimui pateikti, galite kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti šį terminą ir įtraukti Jus į kreditorių sąrašą.
 

Su Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu galite susipažinti  LR Seimo svetaineje.