Įmonių likvidavimas

Įmonių likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro.

 

Likvidavimo procesas gali būti inicijuojamas dviem būdais:
 

 • Savanoriškas likvidavimas - Bendroves direktorių ar akcininkų savanoriškas likvidavimas. Bendrovės direktorių (akcininkų) arba kreditorių paskirtas likvidatorius išparduoda bendrovės turtą varžytinėse.
   
 • Likvidavimas dėl bankroto - įmonė likviduojama priverstinai, kai jai yra iškeliama bankroto byla ir įmonė pripažįstama nemokia.
   

Bankrutavusios įmonės likvidavimas

1. Teismui pripažinus įmonę bankrutavusia, priimama nutartis įmonę likviduoti. Įmonė įgyja bankrutavusios įmonės statusą nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos.

 

2. Likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius:

 

 • disponuoja įmonės turtu bei lėšomis ir užtikrina jų apsaugą;
 • organizuoja turto pardavimą ir jį parduoda ar perduoda kreditoriams;
 • tenkina patvirtintus kreditorių reikalavimus;
 • pateikia žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga dokumentus ir žalos atlyginimo gavėjų duomenis jų gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams;
 • sutvarko atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą;
 • grąžina bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais;
 • saugotinus įmonės dokumentus perduoda archyvui;
 • pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

 

Su Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu galite susipažinti LR Seimo svetaineje.