Fizinių asmenų bankrotas

Fizinių asmenų bankroto paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

 

​​​Sąlygos bankroto bylos iškėlimui

 

Pareiškimą teismui iškelti bankroto bylą fizinis asmuo gali pateikti teismui, jeigu fizinis asmuo negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriams ir nėra kitų atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindų:

 

 

 • skolinių įsipareigojimų mokėjimo terminai turi būti suėję;
 • skolinių įsipareigojimų suma turi viršyti 25 MMA (25 000,00 Lt), tačiau į šią sumą nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai:
  • dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties;
  • piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);
  • reikalavimai, kurie kyla iš pareigos sumokėti valstybei baudas už administracinės teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas.
 • fizinis asmuo tapo nemokus ir skolos atsirado ne dėl kreditorių teises pažeidžiančių sandorių sudarymo ar kitokių veiksmų, kurie galėtų būti laikomi nesąžiningais;
 • fizinis asmuo tapo nemokus ne dėl savo žalingų įpročių;
 • fizinis asmuo tapo nemokus ne dėl nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai;
 • nėra iškelta bankroto byla fizinio asmens individualiai įmonei.

Svarbi informacija

Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą:

 • draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą;
 • draudžiama išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka;
 • nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles, tarp jų už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą skaičiavimas;
 • fizinio asmens turtui negali būti nustatoma priverstinė hipoteka;
 • draudžiama fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu;
 • fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tik turėdamas teismo leidimą, jeigu ši veikla mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius;
 • laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę;
 • bankroto bylą nagrinėjantis teismas sprendžia klausimus, susijusius su fizinio asmens turtui iki bankroto bylos iškėlimo taikytų areštų panaikinimo.

Pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui

 1. Baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, palūkanos ir netesybos skaičiuojamos nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
 2. Informacija apie fiziniam asmeniui iškeltą, nutrauktą ar baigtą bankroto bylą 10 metų skelbiama Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje.
 3. Administratoriaus ataskaitos apie fizinio asmens bankroto bylą teikiamo Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, kuris šią informaciją perduoda Lietuvos statistikos departamentui.

Su Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu galite susipažinti LR Seimo svetainėje.